ר -2022

(, )

08.10.2022 ., -

- - (, )

(), ()

(244 )

 

 

: editor@zoocourier.ru

 

(124)

 

(149)

 

(094)

 

(143)

 

BIS-1. (2325)

 

BIS-2. (156)

 

BIS-3. - (027)

     

()

1. (124) , 05.06.2022, -. ( + ), . .., . ..,

2. (038) , 14.04.2022, / (Troy Del Nasi + ), . .., . ..,

3. (153) , 05.05.2022, -. ( + ), . .., . ..,

()

1. (149) , 14.02.2022, ( + ), . .., .., . ., .,

2. (002) , 01.03.2022, -. . (Western Command Izildur + ), . .., . ..,

3. (118) , 17.01.2022, - ( + ), ..., ...,

()

1. (094) , 28.12.2021, . ( + ), . .., . ..,

2. (127) -- , 08.08.2021, -. (-- + -- ), . .., . .., , .

3. (081) ¨ , 24.09.2021, . . (Redsky Blue Falconof Hermod + ), . .., . ..,

()

1. (143) , 26.06.2013, . ( + Dovmontov Gorod Amaretto and Cream), . .., . .., .

 

I FCI:

()

1. - (027) , 22.07.2017, . (George At Arjani + Alba del Montelarco), . .., . ..,

2. (021) , 30.05.2021, ( + ), . .., . .., ,

3. (004) , 13.11.2020, . (Lars Di Chiara Sorgente + ), . .., . .., ,

II FCI:

()

1. (070) , 13.04.2021, . ( + ), . .., . ..,

2. (040) , 28.10.2021, / ( + ), . .., . ..,

3. (048) , 18.12.2020, -. . (Fiva's Yarro + ), . .., . .., ,

III FCI:

()

1. (081) ¨ , 24.09.2021, . . (Redsky Blue Falconof Hermod + ), . .., . ..,

2. (105) , 27.12.2021, . ( + ), . .., . ..,

3. (094) , 28.12.2021, . ( + ), . .., . ..,

IV FCI:

()

1. / (106) , 21.09.2021, /. ( + ), . .., .., . ..,

2. / (114) , 11.05.2021, / ( + ), . .., .., . ..,

3. / (112) , 13.09.2021, -. ( + ), . .., . ..,

V FCI:

()

1. (145) , 03.02.2020, . (' + ), . .., . ..,

2. (130) , 23.07.2021, -. (Lottae's Last Thing On My Mind + ), . .., . ..,

3. (123) - , 26.12.2021, -. ( + - ), . .., . ..,

VI FCI:

()

1. (152) , 20.02.2021, . ( - + ), . .., . .., , .

2. - (148) , 09.02.2019, 2. ( + ), . .., . .. & .., ,

VII FCI:

()

1. (156) , 01.12.2017, - . (Luckshery From Rolex + ), . .., . ., .., ,

2. / (159) , 30.10.2020, . (Xaxo Of Skyrocket + ), . .., . ..,

VIII FCI:

()

1. (165) , 31.12.2021, . ( + ), . .., . ..,

2. (172) , 03.10.2021, . ( + ), . .., . ., , .

3. (161) ђ , 22.02.2021, . ( + Delonji Grand Fair Fancy), . .., . ..,

IX FCI:

()

1. (184) GIOTTO CURSUM PERFICIO, 25.09.2021, . (Riverdale of An Excellent Choice + Yoko Ona Gursum Perficio), .Katarzyna Sosinska, , .Chellerawm Santo Sh Kumar,

2. (230) , 19.03.2021, -. ( ), . ..,

3. (212) , 20.06.2021, . (Kaylens Smart Impulse + Volgarus Maxandria), . .., .Olga Knorre,

X FCI:

()

1. (232) , 05.05.2019, . (Agha Djari's Blue Steel + ), . .., . .., .,

2. (236) , 12.01.2020, ( + ), . .., . ..,

3. (240) ’ , 23.08.2020, -. . (Nugabe White Angel + ' '), . .., . ..,

:

()

1. (2325) , 05.05.2019, . (Agha Djari's Blue Steel + ), . .., . .., .,

2. (156) , 01.12.2017, - . (Luckshery From Rolex + ), . .., . ., .., ,

3. - (027) , 22.07.2017, . (George At Arjani + Alba del Montelarco), . .., . ..,