ר -2019

(, )

20.04.2019 ., -

- (, )

- (), (), ()

(159 )

"", , 20.04.2019>>

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (145) , 06.12.2018, -. ( + Ը ), . .., . ..,

2. (096) , 06.11.2018, . (Dusit Thairidgeback Hanumaan + ), . .., . ..,

3. (094) , 16.12.2018, -. ( + ), . ., . .., , .

()

1. (078) -- , 16.08.2018, . (-- + -- ), . .., . .., , .

2. (007) , 04.09.2018, -. ( + ), . .., . ..,

3. (020) RIOLA VITAL SCREEN, 16.08.2018, / (Bismark Vital Screen + Lolita Vital Screen), . .., , . ..,

4. - (022) , 17.09.2018, . ( + ), . ., . .,

()

1. (100) , 11.05.2018, . (Sweetfonte the King of Heart + ), . .., . ..,

2. - (152) , 02.02.2018, . ( - + ո-), . .., . .,

3. (079) -- , 27.01.2018, . (-- + -- ), . .., . .., , .

4. (018) В , 12.06.2018, . (-- + ), . .., . ..,

()

1. - (127) PAPIJOA HEADLINE, 22.10.2010, / . (Silenzios Ghost Buster + Connection Miss Papijoa), .Kyung-Won Park, , . .,

2. (113) ˒ , 24.02.2010, -. (Siegers Pool Position + Baskethills Jewel to You), . . ..,

3. (093) ZALTANA PAWS FOR APPLAUSE, 23.12.2010, -. (Winterfrosts Pegaso + Snowmists Naturally Blonde), ., . .,

4. (074) , 26.03.2008, . ( + ), . ., . ..,

 

I FCI:

()

1. (016) , 24.06.2018, / ( + -), . .., . ..,

II FCI:

()

1. (028) , 14.05.2016, . (Large Paw Emir Notte Bianka + ), . .., . .., , .

2. - (023) , 09.01.2017, . ( + ), . .., . .., ., -

3. (040) , 13.03.2018, / (Welkar Emphatik + ), . .., . .,

III FCI:

()

1. (053) , 15.07.2016, / (Beloved Cookie Stribrne Prani + ), . .., . ..,

2. (045) , 02.09.2017, . ( + ), . .., .., . ..,

3. (048) - , 20.08.2017, - (Lovely-Orange Boo + Lovely-Orange Yo-Yo Jack Dance), . .., .Peltola Sini-Maria,

4. (043) , 14.09.2017, / (Karballido Staffs New Faiter Boy + ), . .., . ..,

IV FCI:

()

1. / (059) , 06.01.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. / (064) BASSHUBERT HAT TRICK IN VEGAS, 27.02.2018, . (Albano v.Margelchopf + Nikita of Yang Guang Kennel), .Maarta Larrinaga Suarez, , .- ..,

3. / (063) , 06.01.2017, . ( + ), . .., . ..,

V FCI:

()

1. (070) , 11.01.2018, . . ( - + ), . .., . ..,

2. (079) -- , 27.01.2018, . (-- + -- ), . .., . .., , .

3. (098) , 20.10.2016, . ( + ), . .., . ..,

VI FCI:

()

1. (100) , 11.05.2018, . (Sweetfonte the King of Heart + ), . .., . ..,

2. (103) , 02.04.2018, -. ( - + ), . .., . ..,

VII FCI:

()

1. / (105) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

2. (107) , 20.09.2017, . (Utah z Czarnego Dworu + ), . .., . ..,

VIII FCI:

()

1. (109) RIVERWOOD HUK FINN, 15.10.2017, / (Micadees Woodside With You + Silverhall Sock Monkey), .Johnny Downing & Dawn Close, .Hay Wing Key Stanley, .,

2. (113) ˒ , 24.02.2010, -. (Siegers Pool Position + Baskethills Jewel to You), . . ..,

IX FCI:

()

1. - (152) , 02.02.2018, . ( - + ո-), . .., . .,

2. (131) , 28.07.2017, . (Roterr Griff Rahat Lukum + Nala for Gusarskoy Ballady Konfident Step), . .., . ..,

3. - (127) PAPIJOA HEADLINE, 22.10.2010, / . (Silenzios Ghost Buster + Connection Miss Papijoa), .Kyung-Won Park, , . .,

4. (139) , 02.01.2018, . (Golden Strik Trivol + ), . .., . ..,

X FCI:

()

1. (154) , 04.01.2017, - ( + ), . .., .Mia Kosonen,

:

()

1. (100) , 11.05.2018, . (Sweetfonte the King of Heart + ), . .., . ..,

2. (070) , 11.01.2018, . . ( - + ), . .., . ..,

3. (028) , 14.05.2016, . (Large Paw Emir Notte Bianka + ), . .., . .., , .

 

 

>>

>>

>>

>>

>>