ר -2018

(, )

-

23.12.2018 .,

- (, )

- (), (), (-)

(307 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (152) , 13.07.2018, -. ( + ), . .., . ..,

2. (218) , 13.08.2018, . (Aikyou No Gensuke Go Aikyousou + Yumes), . .., . ..,

3. (080) , 10.09.2018, / ( + ), . .., . .,

4. (301) , 16.07.2018, . (Just a Legend for Angelo Celeste De Magistris + Angelo Celeste Europa), . .., . .,

()

1. (227) - , 22.06.2018, . (- + Fonteposca Nova Aura), . .., . ..,

2. (100) , 12.06.2018, . ( + ), . .., . ..,

3. / (135) , 16.04.2018, / ( + ޒ), . .., . .., , .

()

1. (156) , 07.12.2017, -. (Kimwitus Stan G. + ), . .., . ..,

2. (282) , 28.02.2018, -. ( + ), . .., . ..,

3. (120) , 29.09.2017, / (- + ), . ., . ., .

()

1. (068) , 21.11.2008, / ( + ), . .., . .., , .

2. (242) , 23.12.2005, /. ( + ), . A.., . ..,

3. (217) JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU, 03.09.2006, . (Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou + Wakame Go Kuwana Mitomosou), .Yoshinobu Mitomo, , . ..,

4. / (292) , 20.01.2008, . ( ), . ., , .

 

I FCI:

(-)

1. (028) IDOL VOM DIEMEL, 13.09.2013, -. (Nino von Tronje + Larissa von Schollwelher), .Wolfgang Weimer, , .Wolfgang Weimer,

2. (005) , 03.02.2018, . (All Trade Gone Fishing + ), . .., . .., , .

3. - (026) , 05.05.2017, . (Aramis DellAntico Tratturo + Gaia DellAntico Tratturo), . .., . ..,

II FCI:

()

1. (044) -- , 27.08.2017, . ( + -- ), . .., . ..,

2. (089) , 01.12.2016, / ( + ), . .., . ..,

3. (064) , 07.07.2017, / ( + ), . .., . ..,

III FCI:

(-)

1. (120) , 29.09.2017, / (- + ), . ., . ., .

2. (112) NO MORE SECRETS RUSSTYLES DU VALLON DE LALBA, 10.10.2017, / (Trophy Again DellIsola Dei Baroni + Dum Dum Jacks Town), .Hisleur Joelle, , .Hisleur Joelle,

3. (126) , 07.02.2018, . ( + ), . .., .., . .,

IV FCI:

(-)

1. / (133) , 08.03.2018, / ( + -), . .., . .., , .

2. / (147) , 13.03.2017, / (-II + ), . .., . ..,

3. / (149) Ш, 14.09.2016, -. ( + ), . .., . ..,

V FCI:

()

1. (170) , 13.07.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. (156) , 07.12.2017, -. (Kimwitus Stan G. + ), . .., . ..,

3. (155) , 15.11.2016, . . ( + ), . .., . .,

VI FCI:

(-)

1. - (233) BLACK MAJESTY BETTER SAFE THAN SORRY, 20.02.2018, . (Black Majesty Serendipity + Black Majesty Grjotte), .Raic Iva, , . .., ., , .

2. (234) , 17.12.2017, -. ( + ), . .., . ..,

3. (232) Ē, 07.01.2017, . ( + ), . .., . ..,

VII FCI:

(-)

1. (238) , 13.02.2018, -. ( + ), . .., . .., .

2. (240) TAIKA POWERS BONNIE, 16.05.2016, / (Goango Black I Want It All + Yukki Hill; True Love Stoiry), . .Vuolle-Apiala Seija,

VIII FCI:

(-)

1. (257) ANGELINES GERONIMO DEL CARPINO NERO, 19.12.2017, . (Al Capone Del Carpino Nero + Dafne), .Piia Lehmonen, , .Piia Lehmonen,

2. (252) , 22.12.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. (243) , 09.10.2012, -. ( + Lordsett Black Pearl), . . ..,

IX FCI:

()

1. (282) , 28.02.2018, -. ( + ), . .., . ..,

2. (280) JOU-HAUN LOTTA, 16.01.2018, . (Enkanto Magiko Yamaguchi-Gumi + Jou-Haun Ilona), . .Heikkila Jouni,

3. / (292) , 20.01.2008, . ( ), . ., , .

X FCI:

(-)

1. (304) DONATELLA VOM ROTEN SCHOPF, 18.02.2018, . (Poslusjnye Wihri Karlik + Dark Legends Sangreal), ., . ..,  

2. (307) NUGABE SIVIR THE BATTLE MISTRESS, 01.11.2015, . (Gazenorth Gallowgate + Donna Diana of Gentle Mind), .Valverde L., , . .., ..,

3. (299) CALAMUS CORVETTE, 26.11.2016, . (Vincenzo Nibali Gandamak + Calamus Out of Love La Toya), ., .Kirsi Kinnunen,

:

()

1. (170) , 13.07.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. (120) , 29.09.2017, / (- + ), . ., . ., .

3. (044) -- , 27.08.2017, . ( + -- ), . .., . ..,

 

 

>>

>>

>>