ר -2018

(, .)

-2018

23.12.2018 .,

- - (, )

- (), (), ()

(456 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (239) , 28.06.2018, -. (Indevor Majestic Wizard + Indevor Thief of Heards), . .., . .,

2. (279) , 13.08.2018, . (Aikyou No Gensuke Go Aikyousou + Yumes), . .., . ..,

3. (444) , 21.08.2018, ( + ), . .., . ..,

()

1. (453) ’ , 09.05.2018, -. (Nugabe White Angel + Durante Vita Kanada), . .., . ..,

2. (157) , 12.06.2018, . ( + ), . .., . ..,

3. (301) - , 22.06.2018, . (- + Fonteposca Nova Aura), . .., . ..,

()

1. (243) , 07.12.2017, -. (Kimwitus Stan G. + ), . .., . ..,

2. (317) CARDIFF Z CZARNEGO DWORU, 08.11.2017, -. (Don Z Czarnego Dworu + Evita Z Czarnego Dworu), .Burski, , . ..,

3. (122) , 27.01.2018, -. (- + ), . .., . ..,

()

1. (278) JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU, 03.09.2006, . (Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou + Wakame Go Kuwana Mitomosou), .Yoshinobu Mitomo, , . ..,

2. / (424) , 20.01.2008, . ( ), . ., , .

3. (325) , 23.12.2005, /. ( + ), . A.., . ..,

 

I FCI:

()

1. (019) , 20.05.2017, / ( + ), . .., . ..,

2. (002) , 26.02.2018, -. (Harmony Hills Dark Horse + (/)), . . .., .

3. - (044) , 05.05.2017, . (Aramis DellAntico Tratturo + Gaia DellAntico Tratturo), . .., . ..,

II FCI:

()

1. (072) -- , 27.08.2017, . ( + -- ), . .., . ..,

2. (126) - , 23.11.2016, -. (- + ), . .., . ..,

3. (113) , 22.03.2017, . ( + ), . .., . ..,

III FCI:

()

1. (156) , 31.01.2016, . (Piperdene Color Me Blu + ), . .., . ..,

2. (164) , 11.02.2016, . ( + ), . .., . ..,

3. / (208) , 25.08.2017, . ( + ), . .., . ..,

IV FCI:

()

1. / (212) , 08.03.2018, / ( + -), . .., . ..,

2. / (233) , 16.12.2016, . (Raydachs Ride My Ducati + Ex Sentia Diamond From Tiffany), . .., . .., , .

3. / (220) , 19.10.2016, -. ( + -- ), . .., . .., , .

V FCI:

()

1. (259) , 20.01.2018, . (Damascusroad Plan Your Escape + Damascusroad Country Bumpkin), . .., . ..,

2. (243) , 07.12.2017, -. (Kimwitus Stan G. + ), . .., . ..,

3. (269) , 01.12.2017, . (Smiling Snowball Moon Walk + Radost Zhizni Malificenta), . .., . ..,

VI FCI:

()

1. (307) , 05.04.2017, . ( + ), . . ..,

2. - (309) BLACK MAJESTY BETTER SAFE THAN SORRY, 20.02.2018, . (Black Majesty Serendipity + Black Majesty Grjotte), .Raic Iva, , . .., ., , .

VII FCI:

()

1. (317) CARDIFF Z CZARNEGO DWORU, 08.11.2017, -. (Don Z Czarnego Dworu + Evita Z Czarnego Dworu), .Burski, , . ..,

2. (318) TAIKA POWERS BONNIE, 16.05.2016, / (Goango Black I Want It All + Yukki Hill; True Love Stoiry), . .Vuolle-Apiala Seija,

VIII FCI:

()

1. (325) , 23.12.2005, /. ( + ), . A.., . ..,

2. (354) , 30.07.2016, --. (- + ), . .., . ..,

IX FCI:

()

1. (373) , 30.12.2016, . (Maibee Clive + Conny Karaj), . .., . ..,

2. (361) , 04.09.2013, . (Beauview Billy No Mates + ), . .., . .,

3. (418) -, 01.02.2018, . ( + ), . .., . ..,

X FCI:

()

1. (456) -, 15.06.2016, ( + ), ., .

2. (447) DONATELLA VOM ROTEN SCHOPF, 18.02.2018, . (Poslusjnye Wihri Karlik + Dark Legends Sangreal), ., . ..,  

3. (454) NUGABE SIVIR THE BATTLE MISTRESS, 01.11.2015, . (Gazenorth Gallowgate + Donna Diana of Gentle Mind), .Valverde L., , . .., ..,

:

()

1. (156) , 31.01.2016, . (Piperdene Color Me Blu + ), . .., . ..,

2. (307) , 05.04.2017, . ( + ), . . ..,

3. (259) , 20.01.2018, . (Damascusroad Plan Your Escape + Damascusroad Country Bumpkin), . .., . ..,

 

 

>>

>>

>>

>>

>>

>>