ר -2018

(, )

16.09.2018 .,

(, )

(), (-), ()

(206 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (066) , 12.06.2018, . ( + ), . .., . ..,

2. - (037) , 30.04.2018, . (Emotion DellAntico Cerberus + ), .Ը .., . .., .

3. (062) , 23.04.2018, / ( + Real Blue to Renaissans iz Doma Allvik), . .., . ..,

()

1. (159) , 03.02.2018, / (Beauview Billy No Mates + Zabavushka), . .., . .. .., ,

2. (022) , 23.01.2018, . (Altin Tay Maverick + ), . .., . ., .., , .

3. (025) -- , 03.01.2018, . ( + -- ), . .., . ..,

()

1. / (141) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

2. (156) , 08.09.2017, / ( + ), . .., . .., , .

3. (103) -- , 13.06.2017, . (-- + -- ), . .., . .., , .

()

1. (164) II , 27.03.2010, . ( + ), . . ., . . ., ,

2. (096) UNDER SAPPHIRE SKY INDITAROD, 15.09.2009, / (Rasta-Man Shamanrock + Great Spirit Intitarod), .Lysakova I., , . ..,

 

I FCI:

(-)

1. (003) , 03.02.2017, -. (Double-O-Seven Puella Fera + -), . .., . ..,

2. (009) , 19.07.2016, . (Pluperfect Merrymoon Pathfinder + ), . .., . ..,

3. (017) , 23.03.2016, . ( + ), . .., . .., ..,

II FCI:

(-)

1. / (048) , 25.07.2016, -. (Kalnu Sniegs Jewel Julex + Harmony Dream Navilotosh De Perabernardo), . .., . .., ., .

2. (051) , 29.09.2016, -. ( - + ), . .., . ..,

3. (027) GUSS FOR SEN ROSSII CLARK S FUTURE, 12.04.2017, . (Prince von der Schlossinsel + Bonanza Clark S Future), .Jana Behulova, , . .,

III FCI:

()

1. / (078) , 17.09.2016, . (Venitas Jogesh + ), . ., . ., .

2. / (091) , 17.06.2017, . ( + ), . . ..,

3. (072) , 09.10.2017, -. ( + ), . .., . ..,

V FCI:

()

1. (117) -- , 07.06.2015, . (Finchs YouRe Absolute Black + -- ), . .., . . ..,

2. (097) , 26.04.2017, . . ( + ), .Ը .., . ..,

3. (096) UNDER SAPPHIRE SKY INDITAROD, 15.09.2009, / (Rasta-Man Shamanrock + Great Spirit Intitarod), .Lysakova I., , . ..,

VI FCI:

()

1. (136) , . (- + ), . .., . .., , .

VII FCI:

()

1. / (141) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

VIII FCI:

()

1. (155) DAFNA, 02.12.2015, . (Lampo + Rene), .Fausto Guarducci, , .Piia Lehmonen, Andrea Langianni,

2. (149) , 02.11.2017, . ( + ), . .., . .., ,

3. (147) BELLA DORATA FOR ANGELS TO FLY, 14.05.2017, . (Terra Antyda Sani New Princ of Heart + Gillbryan Loving Angels), .Margot Tamberg, Katri Tonisson, , .Rita Kosenkranius,

IX FCI:

()

1. (194) ʒ , 31.12.2016, . ( + ), . .., .Man Kit Ng,

2. (192) Ē , 15.06.2017, . (Fynn Tim Silver Ice of True Stone + Ē ), . .., . ..,

3. (156) , 08.09.2017, / ( + ), . .., . .., , .

X FCI:

()

1. (204) , 29.05.2017, .. ( + ), . .., . .., ,

:

()

1. (194) ʒ , 31.12.2016, . ( + ), . .., .Man Kit Ng,

2. / (141) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

3. (117) -- , 07.06.2015, . (Finchs YouRe Absolute Black + -- ), . .., . . ..,