ר -2018

(, )

-2018

09.09.2018 .,

- (, )

(-), (-)

(137 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

(-)

1. (099) , 09.03.2018, / (Triseter Celtic Link With Laurelhach + ), . .., . ..,

2. (018) , 05.05.2018, . .. ( + ), . .., . ..,

3. (116) , 21.04.2018, . (Huvikummun Musta Rakastaja + ), . .., . ..,

(-)

1. (082) -- -, 04.03.2018, . (-- + -- ), . .., . .., , .

2. (097) , 17.12.2017, -. ( + ), . .., . ..,

(-)

1. (091) , 18.11.2017, -. ( + ), . .., . .., ., .

2. / (066) , 18.09.2017, / ( + ), . B.. .., . B..,

3. (112) , 08.09.2017, / ( + ), . .., . .., , .

(-)

1. (064) BUTS CHARMING RUFFIANS BACKCHAT, 12.07.2010, -. (Jollyjons Jiggery Pokery of Gadkey + Buts Charming Ruffians Yoana), ., . .,

 

I FCI:

(-)

1. (006) , 20.09.2017, - ( + ), . .., . ..,

2. (008) , 12.12.2016, -. ( + ), . .., . ..,

3. / (011) NOUVEAU APOLLON DU DOMAINE DES EMERAUDES, 04.06.2017, / (Look At Me Now Of Everblue + Hezeris Soft Emeralds Des Plaines DAlexoanne), .Cyril Dichazaubeneix, , . ..,

II FCI:

(-)

1. (019) , 29.05.2017, . .. (Moby De Legeane + Tsarskaya Idillia Karamel), . .., . .., ..,

2. (024) , 11.12.2016, . ( + ), . .., . .., , .

3. (038) , 31.01.2017, / ( + ), . .., .., . ..,

III FCI:

(-)

1. (044) , 26.04.2017, / (Kryptonite Faiter Royal Milnik Staff + ), . .., . .., , .

2. / (065) , 24.11.2016, . ( + ), . . .., ,

3. (058) , 26.06.2016, / ( + ), . .., . ..,

IV FCI:

(-)

1. / (066) , 18.09.2017, / ( + ), . B.. .., . B..,

2. / (068) BASSHUBERT CAPRICE AU CHOCOLAT, 02.07.2014, . (Kinchville Mojo + Amaritas Jadore My Black Senorita), ., . ..,

3. / (067) , 10.05.2017, . ( + ), . B.. .., . ..,

V FCI:

(-)

1. (091) , 18.11.2017, -. ( + ), . .., . .., ., .

2. (078) -- , 13.06.2017, . (-- + -- ), . .., . .., , .

3. / (087) , , JJN 5810, 12.05.2017, . . (Desiderio O Cacador Do Coelho + Alfazema Da Quinta Do Saloio), . .., . ..,

VI FCI:

(-)

1. (096) , 08.09.2016, . (Pun Kotzky Man OWar + ), . ., . ..,

VII FCI:

(-)

1. (100) , 10.08.2011, / (Triseter Ebonie Nirvana + ), . .., . .., .,

2. / (098) , 17.10.2017, . (Fenyoligeti Baldo + Magasparti Rutinos Szivi), . .., . ..,

VIII FCI:

(-)

1. (105) , 26.08.2016, . (Rainriver His Magesty + ), . ., .Deumeau Thierry,

2. (103) , 18.05.2017, . (Entertainer Oligarchia + Northstream Ingrid Bergman), . .., . ..,

3. (111) , 02.03.2017, -. (Piktooks Five Island Caddy + Fire Shadow Spring Melody), . .., . ..,

IX FCI:

(-)

1. (125) ʒ , 31.12.2016, . ( + ), . .., .Man Kit Ng,

2. (112) , 08.09.2017, / ( + ), . .., . .., , .

3. (121) , 23.12.2016, . (Amplua Uh That Jazz + Ohana Hami Li Almera Eti), . . ..,

:

(-)

1. (100) , 10.08.2011, / (Triseter Ebonie Nirvana + ), . .., . .., .,

2. (125) ʒ , 31.12.2016, . ( + ), . .., .Man Kit Ng,

3. / (066) , 18.09.2017, / ( + ), . B.. .., . B..,