ר -2018

(, )

---2018

24.06.2018 .,

(, )

(), (-), (), (), ()

(215 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (116) , 19.02.2018, . ( + -- ), . .., . ..,

2. (191) -, 01.02.2018, . ( + ), . .., . ..,

3. (150) , 09.03.2018, / (Triseter Ciltic Link With Laurelhach + ), . .., . ..,

4. (112) , 25.12.2017, -. ( + ), . .., . ..,

()

1. (061) , 30.09.2017, / (Tajinastes Keep Calm + ), . .., . ..,

2. (210) FRANCISTOWN ARTHUR, 11.10.2017, . (Kill Bill Roan Inish + Italian Affaire von der Eichenkoppel), ., . .., , .

3. (132) , 07.10.2017, . ( + ), . ., . .,

4. (045) Ȓ В , 29.09.2017, -. .. ( + ), . .., . ..,

()

1. / (148) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

2. (121) -- , 07.07.2017, . (Estera Easy To Be Star + -- ), . .., . ..,

3. (067) , 14.09.2017, / (Karballido Staffs New Faiter Boy + ), . ., . .,

()

1. (213) HITORS GO YOUR OWN WAY IN PARIS, 07.05.2008, -. . (Albelarm Debonair + Hi Top Rippleton Lost For Words), .Fitzgerald & Claflin, , . ..,

2. (196) , 19.11.2004, . (Glenlee Night Hawk + ), . . ..,

3. (064) , 22.03.2009, / ( + ), . .., . ..,

4. (054) , 11.12.2008, / (Ex Is Rojaus Slenio + ), . .., . ..,

 

I FCI:

()

1. (014) , 08.06.2016, -. ( + (/)), . .., . ..,

2. (223) ٨, 04.12.2013, . (Kurakuma Heaven on Earth At Suchevsky + Coros Milena), . .., . ..,

3. (032) , 05.06.2017, / ( + ), . .., . ..,

II FCI:

()

1. (050) PROMETEY VOM HOUSE SIMBA, 29.09.2016, / (Hunter vom Wilden Westen + Dzsha vom Oberhausener Norden), .Mansour I., , . ..,

2. (060) -, 17.04.2017, / (Demon De La Trevaresse Des Lauves + ), . .., . ..,

3. (039) , 01.01.2017, / (Kronoss Del Valle De Las Aguilas + ), . .., . .,

III FCI:

()

1. (067) , 14.09.2017, / (Karballido Staffs New Faiter Boy + ), . ., . .,

2. (073) , 19.03.2017, / ( + ), . .., . ..,

3. (070) , 05.06.2016, . ( + ), . .., . .,

IV FCI:

()

1. / (224) , 01.01.2017, / (Stargang Black In The Black + ), . .,

2. / (093) , 19.02.2017, / ( + ), . .., . .., ,

3. / (097) OTTO TREDICI GANG DELLA PARDA, 13.08.2016, . (Hecienda Dare to Dream for Gang Della Prada + Hecienda Quintessential), .Chiara Pardini, , . .., , .

V FCI:

()

1. (121) -- , 07.07.2017, . (Estera Easy To Be Star + -- ), . .., . ..,

2. (134) , 22.09.2017, . ( + ), . .., . ..,

3. (110) , 10.01.2017, . . ( + ), . .., . ..,

VI FCI:

()

1. (145) BATTERFLY BETH BENCILLA, 17.06.2017, . (Dulcis Cervarius + Sophie Bencilla), .Herianova Ivana, , . .,

2. (216) , 15.07.2017, . ( + ), . .., . .., .

3. (144) , 16.06.2017, -. (Hawkinsara Boo for Aresvuma + ), . .., . ..,

VII FCI:

()

1. / (148) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

2. (151) , 12.03.2017, / (Triseter Ebonie Yarra + ), . .., . ..,

3. (146) , 17.09.2017, -. ( + ), . .., . ..,

VIII FCI:

()

1. (163) , 900121000502120, 24.02.2017, . (Priorise Latin Rebel + ), . .., . ..,

IX FCI:

()

1. (175) , 11.09.2016, . ( + ), . ., . ..,

2. (169) В , 15.12.2016, . (Petit Amis Everlasting Love + Tornado-Shiv Larmi DAlmaze), . .., . ..,

3. (178) , 24.03.2017, . (Brooksides Black Mamba + ), . .., . ..,

X FCI:

()

1. (212) PARISFIELD CADE OF WHIPCAT, 06.07.2015, -.. (Gchg Ch Bo-Betts Speed Demon + Whipcat NOubliez Jamais), .Sharon Sakson, , . .., .,

2. (211) , 14.05.2017, -. ( + Monsters Inc Ebigal), . .., . ..,

3. (208) , 16.08.2017, -. ( + ), . . .,

:

()

1. / (148) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

2. (212) PARISFIELD CADE OF WHIPCAT, 06.07.2015, -.. (Gchg Ch Bo-Betts Speed Demon + Whipcat NOubliez Jamais), .Sharon Sakson, , . .., .,

3. (121) -- , 07.07.2017, . (Estera Easy To Be Star + -- ), . .., . ..,

 

 

>>

>>

>>

>>

->>

>>

>>

>>

>>