ר -2018

(, )

21.04.2018 .,

- (, )

(), ()

(311 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (146) , 13.11.2017, -. (Reeviella The Tempest + ), . .., . ..,

2. (132) , 07.12.2017, . ( + ), . .., . ..,

3. (002) , 27.10.2017, -. ( + ), . .., . ..,

()

1. (077) , 15.09.2017, / ( + ), . .., . .., .., .

2. (249) , 20.09.2017, --. ( + -), . .., . ..,

3. (187) , 23.07.2017, .. (Dzembi Geydzyutsuka Haru Chikako + Zoloto Aliaski Vitomi Kichi), . .., . ..,

()

1. / (210) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

2. / (214) , 10.02.2017, -. ( + Charleswood Suzann), . .., . ..,

3. (278) ˒ , 30.04.2017, . (Osmanthus Renoir + ˒ ), . ., . ..,

()

1. (235) , 31.12.2007, . ( + ), . . ..,

2. (046) KLEINGAULS TO RUSSIA WITH LOVE, 31.05.2009, . (Aneds Si Beau + Kleingauls Cheaper to Keeper), .Montgomery, , . ..,

3. / (295) , 20.01.2008, . ( ), . ., , .

()

1. / LUCKYHAS ARDIENTE BESO + HASNA AMBER LIZOTA, . ..,

2. TISSOT DU CHAMPAGNE + ALFA LINE JADORE, .Veller V.,

()

1. CHOICEGOLD / , . ..,

 

I FCI:

()

1. (003) DISADONNA WA WORLDS HERO, 15.06.2016, . (Parfait Fleur Tant Mieux + Disadonna Lady Namiko), .Hovi Minna, , .Nea Parviainen, Tohmajarvi,

2. (031) , 01.03.2017, -. ( + ), . .., . ..,

3. (022) , 30.04.2017, -. ( + (/)), . .., . ..,

II FCI:

()

1. (103) SILVER RAINBOW MAHA FOR MIN OF YERUSHALAIMSHEL ZAHAV, 12.10.2016, / (Silver Rainbow Nikola Amati + Mini-Maksi Sherry Li White), .Inna Blayvas, , . ., ..,

2. (060) , 08.03.2017, / (Dura Lex Polonia Hussaro Aquilae Ala + Livonija Baronesa Adelina Ice Queen), . .., . ..,

3. (072) SULANDI AINT SHE SWEET, 02.08.2016, . .. (My Leogrif Barthez + Loveliens Nukva of Norris), .Whan D.&L. (), . ..,

III FCI:

()

1. (133) , 08.03.2015, . (Kerrydom Court Mojo + ), . .., . .,

2. (114) , 20.01.2017, -. ( + ), . ., . .,

3. (122) - , 16.11.2016, / (Kanix 2 Much Gossip + Lovely Orange Jackpot), . .., . .., , .

IV FCI:

()

1. / (142) Ш, 10.09.2016, / ( + Alta Roma Sstraumes Chocolate), . .., . ..,

2. / (139) , 19.10.2016, -. ( + -- ), . .., . ..,

3. / (137) , 11.04.2015, / ( + ), . .., . ..,

V FCI:

()

1. / (176) , 30.10.2016, / (Adelante Como El Viento + Hasna Amber Lizota), . .., . ..,

2. (152) , 25.12.2016, -. (Jasiri-Sukari Jackson Browne At Tim Spirit + ), .Ը .., .Ը ..,

3. (199) (/), 30.12.2016, . ( + (/)), . .., . ., .

VI FCI:

()

1. (204) , 11.10.2012, . .. (Toots Fields of Golds + ), . .., . .., .,

2. (200) MYRPYTTENS ANTON, 18.08.2015, . (Longbay Van Morrison + Wenkens Helena Raven Claw), ., .Kristin Bonna Johnsnid,

3. (206) , 10.07.2016, -. (Saimons Praide Cheiz Ol Fia and Uin + ), . .., . ..,

VII FCI:

()

1. / (214) , 10.02.2017, -. ( + Charleswood Suzann), . .., . ..,

2. / (210) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

3. (212) , 29.02.2016, . (Original No Sleep Tonite + ), . .., . ..,

VIII FCI:

()

1. (225) , 13.04.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. (220) , 23.12.2005, /. ( + ), . A.., . ..,

3. (217) ˒ , 22.12.2017, . ( + ), . .., . ..,

IX FCI:

()

1. (261) , 17.07.2017, . (Getwins Sheriff + ), . .., . ..,

2. (278) ˒ , 30.04.2017, . (Osmanthus Renoir + ˒ ), . ., . ..,

3. (256) BLUE MOON CAVALIERS RHAPSODY, 06.07.2015, (Mennuet Okti Biely Demon + Blue Moon CavaliersX-Tremelly Love), .Mojca Longar, , .Ulla Helander,

X FCI:

()

1. (304) , 05.01.2015, . ( + ), . .., . ., , .

2. (311) BORN TO CHARM NIMFA, 25.10.2015, --.. (Born To Charm Mik Jager + Im Blueskies Sommaren Ar Kort), .Veera Mahrova, , . ..,

3. - (122) , 07.08.2016, . (Dark Legends Quasar + ), . .., . ..,

:

()

1. (133) , 08.03.2015, . (Kerrydom Court Mojo + ), . .., . .,

2. / (176) , 30.10.2016, / (Adelante Como El Viento + Hasna Amber Lizota), . .., . ..,

3. / (214) , 10.02.2017, -. ( + Charleswood Suzann), . .., . ..,