ר -2018

, ,

( -2018)

07.04.2018 ., ()

- (, )

Dodo Sandahl ()

(54 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

1. / (10) , 01.12.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. / (24) , , ROF 2299, 18.12.2017, . ( + Strozzavolpe Dushka Milashka To Artfox), . .., .?

1. / (01) , . (Rokki Iz Kompaniyi Sebastian + ), . ., . .,

2. / (25) , 31.08.2017, . ( + ), . .., . .,

1. / (11) BELFOX QUEEN, 14.03.2017, . (Belfox Nemo + Belfox Malice), .Germany, . .,

2. (04) , 26.11.2016, . (Chelines Harry Garcia + ), . . ..,

3. (02) VOLVO FROM MICHEL, 11.01.2017, (Embrujo De Brujas Rubers Hagrid + Cake Of Pabonac Terriers), .Denk Csaba, . H., MO

4. / (26) , 28.06.2017, . (Crispy Challenger + ), . ., . ., .,

1. / (18) , 24.12.2009, . ( + Helma v.d.Bismarckquelle), . .., . .., ..,

2. / (35) , 26.11.2009, . (Goldfighters Gregory + ), . ., . ., .,

:

1. / (29) , 06.05.2016, . ( - + ), . .., .., . .., ..,

2. (03) , 10.03.2016, -. (Mc Missile van Foliny Home + ), . .., . .., ..,

3. / (03) LEGACY HAMPTON COURT BROXDEN DON CORLEONE, 12.12.2016, / (LilItch Maxwell Jones + Legacy Broxden Liberty N Justice), .Olmstead E., Malzoni V Jn., Booth A., Booth P., , . H., ., Booth P., Booth A.,

4. (06) ELFFIN AP GWYDDNO, 22.10.2012, . (Cunnings Dj Dervish + Bollicina Di Sodio), .Bagni I., , . .,

 

1. (05) + (18) , . .., ..,

2. (03) + (04) , . ..,

 

1. ARS VIVA / , . ..,

2. / SKRIM DRIM / , . .., ..,

 

 

()

Dodo Sandahl ()

(13 )

 

(02) VOLVO FROM MICHEL, 11.01.2017, (Embrujo De Brujas Rubers Hagrid + Cake Of Pabonac Terriers), .Denk Csaba, . H., MO

, (06) ELFFIN AP GWYDDNO, 22.10.2012, . (Cunnings Dj Dervish + Bollicina Di Sodio), .Bagni I., , . .,

(12) CUNNINGS CHANGE THE RULES, 30.06.2016, . (Kebulak Trigger Happy + Cunnings Hey Jude), ., .

 

:

1 ., CW, , (02) VOLVO FROM MICHEL, 11.01.2017, (Embrujo De Brujas Rubers Hagrid + Cake Of Pabonac Terriers), .Denk Csaba, . H., MO

2 / (01) , 11.04.2017, / ( + ), . .., . .,

 

:

1 ., CW, , -3 (03) , 27.08.2016, -. (Saredon Jack Frost + ), . . .., , .

:

1 ., CW, , -4 (04) , 01.05.2016, -. (Shaireabs Bayleigh TravelinMan + ), . . .., ,

:

1 ., CW, , -2 (05) HIGH VOLTAGES JEEVES, 29.07.2016, / (Cunnings Thundering Trickster + High Voltages Esperanza), .Kelloniemi Katja, , . ., .,

:

1 ., CW, , , (06) ELFFIN AP GWYDDNO, 22.10.2012, . (Cunnings Dj Dervish + Bollicina Di Sodio), .Bagni I., , . .,

2 ., RCW, (07) SHAIREABS BAYLEIGH TRAVELIN MAN, 15.04.2014, -. (Shaireabs Bayleigh TravelinMan Wolverine + Shaireabs Bayleigh Eye of the Srorm), .Abmeyer S. & Baily K., , . .., ..,

 

:

/ (09) , 11.06.2016, -. ( + ), . .., . ..,

/ (08) DAURIA HANTA FORESTGHOST, 08.09.2016, . (Bey Han + Vesna Forestghost), . .., , . ..,

:

1 ., CW, , -2 (10) , 22.06.2016, -. (Shaireabs Bayleigh TravelinMan + ), .., . .., ,

:

1 ., CW, , -3 (11) MANITOBA DREAM BLUE BRICASSART, 12.04.2015, / (Justace Taffy iz Petergofa + Kaja Gzereda Trapera), .Larysa Karpinska-Jettka, , . .,

:

1 ., CW, , (12) CUNNINGS CHANGE THE RULES, 30.06.2016, . (Kebulak Trigger Happy + Cunnings Hey Jude), ., .

2 ., RCW, (13) , 22.11.2012, . (Nagant From Michel + ), . .., . .., ., .

 

 

()

Dodo Sandahl ()

(6 )

 

, BOS (04) , 26.11.2016, . (Chelines Harry Garcia + ), . . ..,

, (03) , 10.03.2016, -. (Mc Missile van Foliny Home + ), . .., . .., ..,

(05) , 10.03.2016, -. (Mc Missile Van Foliny Home + ), . .., . ., .,

 

1. (03) + (04) , . ..,

1. ARS VIVA / , . ..,

 

:

1 ., CW, , , BOS (04) , 26.11.2016, . (Chelines Harry Garcia + ), . . ..,

 

:

1 ., CW, , -3 (01) BIG LADYS MICRO-QUEST, 05.03.2016, . (Chelines in Extremis + Big Ladys Micro-Delphinium), .Hjelm Pirjo, , . ., .,

:

1 ., CW, , -2 (02) MIETHS AARON, 25.02.2014, . (General Gust vom Walkholz + Mieths Tessa), .Mieth A., , . .., .,

:

1 ., CW, , , (03) , 10.03.2016, -. (Mc Missile van Foliny Home + ), . .., . .., ..,

 

:

1 ., CW, , (05) , 10.03.2016, -. (Mc Missile Van Foliny Home + ), . .., . ., .,

:

1 ., CW, , -2 (06) , 26.07.2014, / (Hi-Kel Terrydale Just Daniel + ), . ., . ., .,

 

 

()

Dodo Sandahl ()

(35 )

 

(10) , 01.12.2017, . ( + ), . .., . ..,

(01) , . (Rokki Iz Kompaniyi Sebastian + ), . ., . .,

(11) BELFOX QUEEN, 14.03.2017, . (Belfox Nemo + Belfox Malice), .Germany, . .,

, BOS (18) , 24.12.2009, . ( + Helma v.d.Bismarckquelle), . .., . .., ..,

, (03) LEGACY HAMPTON COURT BROXDEN DON CORLEONE, 12.12.2016, / (LilItch Maxwell Jones + Legacy Broxden Liberty N Justice), .Olmstead E., Malzoni V Jn., Booth A., Booth P., , . H., ., Booth P., Booth A.,

(14) HAMPTON COURT BROXDEN TEE THYME, 03.03.2015, . (JCobe Kemosabe Vigilante Justice + Hampton Court Broxden Any Given Sundae), ., . ., Booth P.&A.,

 

1. (05) + (18) , . .., ..,

 

:

1 /, CW, (10) , 01.12.2017, . ( + ), . .., . ..,

 

:

1 /, CW, (01) , . (Rokki Iz Kompaniyi Sebastian + ), . ., . .,

 

:

. / (02) , , ACQ 1739, 10.06.2017, . (Nikon Foks Farfor + ), . .., . .,

:

1 ., CW, , , -4 (11) BELFOX QUEEN, 14.03.2017, . (Belfox Nemo + Belfox Malice), .Germany, . .,

/ (12) , 10.06.2017, . ( + ), . . ..,

 

:

1 ., CW (09) , 04.02.2010, . ( + ), . .., . .., ..,

:

1 ., , BOS, -2 (18) , 24.12.2009, . ( + Helma v.d.Bismarckquelle), . .., . .., ..,

 

:

1 ., CW, , , (03) LEGACY HAMPTON COURT BROXDEN DON CORLEONE, 12.12.2016, / (LilItch Maxwell Jones + Legacy Broxden Liberty N Justice), .Olmstead E., Malzoni V Jn., Booth A., Booth P., , . H., ., Booth P., Booth A.,

:

1 ., CW, , -4 (04) , 18.02.2015, . (Wry NWise-Finnish Touch + ), . .., . .,

:

1 ., CW, , -3 (05) , 16.11.2016, . (High Mountain Ladies Man + ), . A., . ., A.,

:

1 ., CW, , , -2 (06) , 23.04.2015, -. (Abadene Cyrano + ), . .., . ..,

:

1 ., CW, -5 (07) , 09.06.2014, . ( + ), . .., . ..,

/ (08) , 14.10.2011, . (Falko Hunderlov + - ), . ., ., . ..,

 

:

. / (13) , 11.04.2016, . (High Mountain Ladies Man + ), . .., .., . ..,

:

1 ., CW, , , -3 (14) HAMPTON COURT BROXDEN TEE THYME, 03.03.2015, . (JCobe Kemosabe Vigilante Justice + Hampton Court Broxden Any Given Sundae), ., . ., Booth P.&A.,

2 / (15) PAA, 12.12.2014, (High Mountain Ladies Man + ), . .., .., . .,

:

1 ., CW, , -2 (16) , 23.04.2015, -. (Abadene Cyrano + ), . .., . ..,

:

1 ., CW, , -3 (17) AMAZING AURELIA ENJOY MYCONEBEE, 14.04.2016, -. (OConner v.d.Bismarckquelle + Dariant Bosko Girl), .Mudite Dumpe, , . ..,

 

(24) , , ROF 2299, 18.12.2017, . ( + Strozzavolpe Dushka Milashka To Artfox), . .., .?

(25) , 31.08.2017, . ( + ), . .., . .,

(26) , 28.06.2017, . (Crispy Challenger + ), . ., . ., .,

(35) , 26.11.2009, . (Goldfighters Gregory + ), . ., . ., .,

, BOS (23) CRISPI CHALLENGER, 10.12.2009, . (Crispy Legacy + Crispy Extravaganza), .Astrom A., , . ..,

, (29) , 06.05.2016, . ( - + ), . .., .., . .., ..,

 

1. SKRIM DRIM / , . .., ..,

2. DARIANT / , . ..,

 

:

1 /, CW (19) , 29.10.2017, . (Hightrider Van Foliny Home + Skrim Drim Hard Target), . .., .., .?

:

1 /, CW, (24) , , ROF 2299, 18.12.2017, . ( + Strozzavolpe Dushka Milashka To Artfox), . .., .?

 

:

1 /, CW, (25) , 31.08.2017, . ( + ), . .., . .,

 

:

. / (20) , 10.03.2017, . ( + Strozzavolpe Dushka Milashka To Artfox), . .., . .,

:

1 ., CW, , , -4 (26) , 28.06.2017, . (Crispy Challenger + ), . ., . ., .,

2 ., RCW, (27) , 16.02.2017, . ( + ), . . .., ,

3 ., (28) , 17.06.2017, . ( + ), . . ..,

 

:

1 ., CW, (35) , 26.11.2009, . (Goldfighters Gregory + ), . ., . ., .,

2 ., RCW (34) , 06.02.2009, . (Ash Grove Mysterioso + ), . .., . . ., .,

 

:

1 ., CW, , -2 (21) , 03.05.2016, . ( + ), . . ..,

:

1 ., CW, , -3 (22) , 16.03.2016, . (Crispy Challenger + ), . .., . ..,

:

1 ., CW, , BOS (23) CRISPI CHALLENGER, 10.12.2009, . (Crispy Legacy + Crispy Extravaganza), .Astrom A., , . ..,

 

:

1 ., CW, , , (29) , 06.05.2016, . ( - + ), . .., .., . .., ..,

:

. / (30) , RKF 4661542, RON 3232, 10.07.2016, . (Starring Grant + ), . .., . .,

:

1 ., CW, , -3 (31) , 08.10.2015, . ( + ), . .., . ..,

:

1 ., CW, , -4 (32) , 22.02.2015, . (Blackdale Supreme + Skrim Drim Hard Target), . .., .., .Cnan Dras Hekar T.K., Jaipal M.,

:

1 ., , -2 (33) , 25.07.2010, . (Burrencroft Skipper + ), . .., . ..,

 

 

" -1">>