ר -2018

(, )

--2018

03.03.2018 .,

(, )

(), (), ()

(299 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (096) , 06.09.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. (031) , 15.10.2017, -. ( + ), . .., . ..,

3. (060) , 27.10.2017, / ( + ), . .., . .., .,

4. (191) ɒ , RKF 4876850, KPE 6160, 21.10.2017, . (Absolutely Spotless Zidane + Beagelee You Are My Sunshine), . .., . .,

()

1. (212) , 10.06.2017, -. ( + ), . .., . ..,

2. (258) , 28.08.2017, . ( + ), . .., . ..,

3. (220) , , ACQ 1795, 18.06.2017, . (Neva Wave Levi Adonis + Miconti Arabella), . .., . ..,

4. (061) , 08.08.2017, / (Wasko From House Rotvis + ), . .., . ..,

()

1. (082) , 17.04.2017, / (Demon De La Trevaresse Des Lauves + Silver Rainbow La Skala), . .., . .., .,

2. (181) , 16.10.2016, -. (Kristaris Graff Diamond + Trillium Blues Words of Luv), . .., . ..,

3. (146) , 25.03.2017, . (Lars Sumbarsky Pramen + Grazia Celeste Dolli Darseya), . .., . ..,

4. (004) AJOKER SHOW KENNEL CATTLE DOG, 04.10.2016, . (Berkeley Danggali + Janis Joplin Kazari Toyo-Ken), ., . .,

()

1. (213) , 23.12.2005, /. ( + ), . A.., . ..,

2. (042) KLEINGAULS TO RUSSIA WITH LOVE, 31.05.2009, . (Aneds Si Beau + Kleingauls Cheaper to Keeper), .Montgomery, , . ..,

3. (219) , 31.12.2007, . ( + ), . . ..,

4. (227) , 01.05.2009, . (Stenveyz Led Zeppelin + ), . ., . .,

()

1. - DAN-STAR-KOM / --, . ..,

2. CHOICEGOLD / , . ..,

 

I FCI:

()

1. (042) KLEINGAULS TO RUSSIA WITH LOVE, 31.05.2009, . (Aneds Si Beau + Kleingauls Cheaper to Keeper), .Montgomery, , . ..,

2. (016) , 07.09.2016, / ( + ), . .., . ..,

3. / (034) NYITRAMENTI ULTIMATE GOAL, 14.09.2016, / (Chantique Huggy Bear for Tiganlea + Source of Beauty All That You Love), .Balazsovits Janos, , . ..,

II FCI:

()

1. (073) , 19.11.2016, -. ( + ), . .., . ..,

2. (083) .. , 12.02.2016, . ( .. + ), . ., . .., .,

3. (082) , 17.04.2017, / (Demon De La Trevaresse Des Lauves + Silver Rainbow La Skala), . .., . .., .,

III FCI:

()

1. (090) , 20.01.2017, -. ( + ), . ., . .,

2. (097) , 31.01.2016, . (Piperdene Color Me Blu + ), . .., . ..,

3. / (120) , 15.03.2016, . ( + ), . ., . .., ,

IV FCI:

()

1. / (124) , 15.04.2017, . (MiniDogLand Light Rey + ), . .., . ..,

2. / (134) , 11.11.2016, . ( + ), . .., . ..,

3. / (127) , 13.03.2017, / ( + ), . .., . .., .., , .

V FCI:

()

1. (184) , 12.11.2016, -. ( + ), . . ..,

2. (140) , 01.03.2017, . . (Orients Pride Synergy Effect + ), . .., . ..,

3. (187) , 22.11.2016, . (Bua-Luang Bentli Style + Adora Buncy Creamy Isabella), . ., . ..,

VI FCI:

()

1. (198) , 07.02.2016, -. (Kurtiz Monologas + Gertsoginya Glafira), . ., . ..,

2. (201) , 16.02.2016, -. ( + ), . .., . ..,

3. (199) , 07.09.2016, . .. (Marnellin Hot to Handle + ), . .., . ..,

VII FCI:

()

1. / (202) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

2. (203) , 15.03.2015, . (Original No Sleep Tonite + ø), . .., . .., ., .-

3. (205) , 19.02.2017, -. (Juri vom Napoleondamm + ), . .., . ..,

VIII FCI:

()

1. (208) , 12.04.2016, / ( + ), . ., . ., ., .

2. (225) , 20.10.2016, . ( + -), . ., . .,

3. (218) , 24.09.2016, . ( + ), . .., . ..,

IX FCI:

()

1. (267) , 24.07.2016, . ( + ), . A.., . ..,

2. (254) , 17.11.2016, . (A-Den of Amoroso + Ursula Andrews Maltea Sun), . .., . ..,

3. (236) , 09.05.2016, -. ( + ), . .., . ..,

X FCI:

()

1. (294) TRAKU ALMAS ALAVI, 17.10.2015, -. (Bastiens Walad + Tanganika Del Cantico Delle Creature), .Laima Martinaviciene, , .Ida & Marina Isaksson,

2. - (296) , 22.11.2016, . (Lux Loral Silvio Saviano + ), . .., . ..,

3. (297) NENATNAK ALLURING CHAP, 28.11.2012, -. (Razamanaz Demolition Man + Jagodas Khaunis Khallis), .Kantanen Marianne Sari Anneli & Kantanen Timo, , .Harju Anne,

:

()

1. (198) , 07.02.2016, -. (Kurtiz Monologas + Gertsoginya Glafira), . ., . ..,

2. (294) TRAKU ALMAS ALAVI, 17.10.2015, -. (Bastiens Walad + Tanganika Del Cantico Delle Creature), .Laima Martinaviciene, , .Ida & Marina Isaksson,

3. (042) KLEINGAULS TO RUSSIA WITH LOVE, 31.05.2009, . (Aneds Si Beau + Kleingauls Cheaper to Keeper), .Montgomery, , . ..,

4. / (124) , 15.04.2017, . (MiniDogLand Light Rey + ), . .., . ..,

 

 

 

>>

>>

>>