ר -2017

(, )

10.09.2017 .,

(, )

()

(165 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (141) - , 29.03.2017, . (Christian De Pompador + - ), . .., . .., ..,

2. (049) , 09.05.2017, / (Fantazy Fly Shuttle + Fantazy Fly Irriya), . .., . ..,

3. (094) , 12.05.2017, . ( + ), . .., . ..,

()

1. (069) , 29.01.2017, / (Black to the Future Du Galop Du Globe + ), . . ..,

2. - (108) (/), 30.12.2016, . (Sovershenstvo Eto Ya + (/)), . . ..,

3. (005) , 08.01.2017, / (Bojojamile Been Worth the Wait + - ), . .., . ..,

()

1. (052) , 17.08.2016, / (Auximum George Mcfarland Spanky + ), . .., . ., ..,

2. (077) , 31.05.2016, . ( + Volzhskiy Arkos Yubileum Freya), . .., . ..,

3. / (086) , 14.05.2016, . (Norden Liht Zedex + ), . . ..,

()

1. (021) KLEINGAULS TO RUSSIA WITH LOVE, 31.05.2009, . (Aneds Si Beau + Kleingauls Cheaper to Keeper), .Montgomery, , . ..,

2. / (164) , 12.12.2008, - ( + ), . .., . ..,

3. (125) , 16.05.2009, / (Triseter Ebonie Zeus + Showpoint Be Pop A Lula), . . ..,

()

1. - , . ..,

 

I FCI:

()

1. (018) , 13.10.2015, -. (Askus v.Huhnegrab + Zemfira v.Shteffild), . ., . ..,

2. (021) KLEINGAULS TO RUSSIA WITH LOVE, 31.05.2009, . (Aneds Si Beau + Kleingauls Cheaper to Keeper), .Montgomery, , . ..,

3. (016) , 03.02.2016, -. ( + ), . .., . ..,

II FCI:

()

1. (055) SUNNY WANG NIGHTINGALE, 18.05.2016, / (Sunnys Eagle + Tabs Over the Top of Sunny), .Wang Zeting, , .Li Yiliang,

2. (026) ASGUNAPAL DARINA SEMISLAVA, 15.02.2016, . (Lakifan Gerald OGuido + Touch of Diamond Di Casa Vernice), .Natalja Tomngas & Jelena Pantelejeva, , .Natalja Tomngas,

3. (047) , 10.10.2015, / ( + ), . . ..,

III FCI:

()

1. (080) , 28.03.2012, . (Chelines Bloody-Rainbow + Rayfos Virginia Leaf), . ., . .., ., , .

2. (064) , 04.06.2016, -. (Eddy of Passions Venturesome + Bellavita Chianti Venturesome), . .., . ..,

3. (063) AN ZHI JU ARES, 05.01.2016, . (Notice Hold Your Horses + Notice Kick Off), .Zhao Feng, , .Zhao Feng,

IV FCI:

()

1. / (088) , 14.05.2016, . (Norden Liht Zedex + ), . .., . ..,

2. / (084) , 31.05.2016, . ( + ), . .., . ..,

3. / (083) , 25.04.2016, . ( + - ), . .., . ..,

V FCI:

()

1. (101) , 04.12.2014, . (Nikita Canada Lord Nord + ), . . ..,

2. (100) , 17.05.2016, . (News Pomeranian Rusty + ), . .., . ..,

3. (113) , 20.10.2016, . ( + ), . .., . ..,

VI FCI:

()

1. (114) , 13.05.2016, . (Barklay Blad + Sita of Joyful Happiness), . .., . ..,

VII FCI:

()

1. (122) , 24.07.2014, / (Fikrets Diego Di Pelle + ), . . ..,

2. (125) , 16.05.2009, / (Triseter Ebonie Zeus + Showpoint Be Pop A Lula), . . ..,

3. (123) , 02.04.2016, -. (Dram de Los Machaderos + -), . .., . ..,

VIII FCI:

()

1. (127) Ȓ , 16.10.2015, . (Athinas Product Limites Edition + ), . .., . .,

2. (132) , 10.07.2016, . (Linjor Taio JW + Odri), . .., . ..,

3. (130) , 24.09.2016, . ( + ), . .., . ..,

IX FCI:

()

1. (146) , 31.07.2015, . (Mstil Golddigger + ø ), . ., . .,

2. (136) WYOMAERS ALL OVER THE PLACE, 15.11.2016, . (Sugerin Who Else Than Me + Wyomaers Fc Scandal), .Rahunen Katja, , . .,

3. / (152) , 21.03.2016, -. ( + ), . .., . ..,

4. (142) , 30.05.2016, . (Elegant Vive Vanette + Crumb Panda On Million Iz Grafskoy), . . .., ,

X FCI:

()

1. - (165) , 22.11.2016, . (Lux Loral Silvio Saviano + Onegin Roza Bella), . .., . ..,

:

()

1. (018) , 13.10.2015, -. (Askus v.Huhnegrab + Zemfira v.Shteffild), . ., . ..,

2. (080) , 28.03.2012, . (Chelines Bloody-Rainbow + Rayfos Virginia Leaf), . ., . .., ., , .

3. (146) , 31.07.2015, . (Mstil Golddigger + ø ), . ., . .,

4. (055) SUNNY WANG NIGHTINGALE, 18.05.2016, / (Sunnys Eagle + Tabs Over the Top of Sunny), .Wang Zeting, , .Li Yiliang,