ר -2017

(, )

26.08.2017 .,

(, )

(), (), (), (), ()

(370 )

 

()

1. (142) , 16.04.2017, -, (Sony Vom Schwarzwald Poland + ), . . ., .

2. (242) , , ALE 2674, 30.04.2017, --. (Droll Tiree Nero + ), . ., . ..,

3. (178) , 01.03.2017, , (Orients Pride Synergy Effect + ), . , . ,

4. (123) , 20.04.2017, -, (Ballbreakers Dirty Martin + Japona-Mat Redkaja Shtuchka), . .., . .. ..,

()

1. (132) , 29.01.2017, / (Black to the Future Du Galop Du Globe + ), . ..,

2. (437) , 05.12.2016, - , ( + ), . ., . . .,

3. (251) , 01.02.2017, . ( + ), . .., . ..,

4. / (277) PAUL ASPERPETRUS, 21.01.2017, . (Asper Autumnus Liberi + Lembo Praut Karolina), . ., , . .,

()

1. (323) , 22.05.2016, . (Canmoys Ducati + ), . .., . .,

2. (201) , 08.11.2016, . ( + ), . .., . ..,

3. (147) , 12.11.2016, . ( + ), . .., . ..,

4. / (151) ǒ, 17.06.2016, - ( + ), . .., . .., ..,

()

1. (103) , 21.08.2009, / (Schnauzerdreams Catalunya Triomfant + Elkosta Rezlark), . .., .., . .., .,

2. (068) , 21.11.2008, / ( + ), . .., . .., ,

3. (404) TISSOT DU CHAMPAGNE, 27.11.2007, . (Belboulecan Du Champagne Mondo + Genova White Du Chien-Lache), . Jekeltalussy, , .Veller V.,

4. (324) , 31.12.2003, . ( + ), . . . .,

()

1. (311) RAASILLLAN CHAMP + (312) SAPLIINAN SIEGLINDE, .Petra Jokila,

2. (336) TISSOT DU CHAMPAGNE + (340) ALFA LINE INFINITY LOVE, .Veller V.,

()

1. ALFA LINE, .Veller V.,

2. JOU-HAUN, .Heikkila Jouni

 

I FCI:

()

1. (023) , 19.11.2015, -. ( + ), . .., . .,

2. (033) HUMBLEDOES M Z PRINCESS ODETTE, 07.02.2016, -. (SilS Messi V Elsans Nust + Fanica Zissi Zirkeline), .Hult Annelie, .Ahonen Leena,

3. (020) , 04.05.2016, . (Hillberry Love Ambassador + Annlines Star Made By Design), . .., . .., ,

4. / (032) - (/), 14.02.2012, -. (Ungas V. Leithawald + - ), . .., . .., ,

II FCI:

()

1. (095) , 20.05.2016, / (Russian Style of Mengo Celebration + ), . .., . ., ,

2. (074) , 30.01.2010, . ( + ), . .., . .., ..,

3. (057) , 19.11.2016, . ( + ), . . ., ,

4. (087) ADREAMS BLACK BEAUTY, FI 50065/16, 981098106521929, 23.09.2016, - (ADreams Black Winner J R + Hennessi For ADreams Iz Zamka Priora), .Kurvinen M.-L., .Laurikainen Linda,

III FCI:

()

1. / (149) , 10.01.2012, . (Crispy Legacy + ), . .., . .., .

2. (147) , 12.11.2016, . ( + ), . .., . ..,

3. (133) , 08.02.2016, / ( + ), . .., . ..,

4. (144) LADY STEEL, 29.02.2016, , (Foxset Keeper + Mambos Deep Top Of Legend), .Amici Alessandra, .Jokia Petra,

IV FCI:

()

1. / (151) ǒ, 17.06.2016, - ( + ), . .., . .., ..,

2. / (167) TINY TROTTERS RASPUTIN, 29.04.2016, . ( + ), .Iiskila Taia, .Hirsimaki Johanna,

3. / (161) , 11.11.2016, . ( + ), . .., . ..,

4. / (164) IKAROS, 13.05.2016, .-, (Angelhaken Bigbang + Daherbrausen Black Diamond), .Rasanen Merja, .Hamalainen H. & Riikka Rinne,

V FCI:

()

1. (201)  , 08.11.2016, . ( + ), . .., . ..,

2. (182) ORIENTS PRIDE SYNERGY EFFECT, 02.06.2013, --. (Ancient Knights Here Comes the Sun + Orients Pride Algarin Intense Desire), .Tammy Patnode, , . .., .,

3. (221) --, 27.04.2016, -. ( + ), . ., . ..,

4. (175) , 19.07.2014, . (Azumaou Go Hanawa Kisaragi + Bizakura Go Noshiro Fujita), . .., . ..,

VI FCI:

()

1. (238) , 02.08.2616, -. ( + ), . , . . .,

2. (241) ANDI, 21.08.2014, . (Sakste Direktne Derek + Roonja), .Arko Kivisik, .Maiju Ruohio & Juhani Reini, Lappeenranta,

3. (236) - , 20.12.2015, . (- + Cloe De Almodobar), . .., . ., ,

4. (232) , 13.05.2016, / ( + Sita of Joyful Happiness), . ., . .,

VII FCI:

()

1. (254) , 24.07.2014, / (Fikrets Diego Di Pelle + ), . . ..,

2. (243) ORIGINAL AMAZIN RAINBOW DASH, 24.02.2016, -. (Blue Baltics Crystalmountain + Fairray Tart), .Artiola Pauliina, .H.Berg,

3. (253) WILDKISS A BEAUTIFUL MESS, 12.03.2015, ., (Mi Jeans Pushin Your Buttons + Original Kiss The King), .Nykanen Kati, .Nykanen Kati & Huusko Tytti,

4. (246) METSATIEN MILLA, 27.04.2010, . (Classic Dreams Silver Spirit + Metsatien Krisse), .Kinnunen M., .Raija Napari, Vainikkaala,

VIII FCI:

()

1. (268) GOLDFELLOW SWEET LEAF, 05.03.2014, . (Zampanzar Sweet Seconds + Goldfellow Skyehaven), .Kapanen-Lappalainen H., .Piipponen P.,

2. (261) WISHINGSPRINGS MARSHMALLOW MAN, 06.09.2015, .-. (Adamants Heart Print + Wishingspings Gingerbread), . .Heidi Raita,

3. (255) GLOWTIME DARK ALMOND, 02.12.2015, / (Afires Cover to Win + Niagara Minskaya), .Nadja Eveliina Makinen, , .Nadja Eveliina Makinen,

4. (266) RUBBER DUCKS FIRST HEART, 21.03.2016, . ., (Buumin Double O Seven + Wild Fellows Wishmaster), .Pesonen Annika, .Pesonen Annika,

IX FCI:

()

1. (323) , 22.05.2016, . (Canmoys Ducati + ), . .., . .,

2. (341) ALFA LINE INFINITY LOVE, 10.12.2015, . (Tissot Du Champagne + Alfa Line Flleur De LAmour), . .Viktoria Veller,

3. (313) COLOMBIAN FRIENDS YOU DRIVE ME CRAZY, 02.08.2016, -. (I Have a Dream z Czanca + Fly Fly Colombian Xmas Gift), .Ida Isaksson, , .Ida Isaksson,

4. / (330) , 12.04.2016, . . ( + ), . ., .- ..,

X FCI:

()

1. (362) TRAKU ANWARA AKACHI, 17.10.2015, -. (Bastiens Walad + Tanganika Del Cantico Delle Creature), .Laima Martinaviciene, , .Ida & Marina Isaksson,

2. - (365) , 23.05.2016, . ( + ), . .., . ..,

3. (363) NELIAPILAN MUTSIS OLI, 27.04.2010, . .., (Oshanamehs Gimme Glory + Neliapilan Santa Lucia), .Pakarinen M. & Kettunen A., .Nurkka Sari,

4. (366) , 08.01.2015, . .. ( + ), . .., .Barbara Kowal,

:

()

1. / (149) , 10.01.2012, . (Crispy Legacy + ), . .., . .., .

2. (323) , 22.05.2016, . (Canmoys Ducati + ), . .., . .,

3. (023) , 19.11.2015, -. ( + ), . .., . .,

4. (201)  , 08.11.2016, . ( + ), . .., . ..,