ר -2015

(, .)

-2015

17.10.2015 .,

ѻ (, )

(), (), Jesus Pastor Basalo (), Maria Teresa Gabrielli Mondo (), Valeria Rodaro (), Oliver Simon ()

(511 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

Jesus Pastor Basalo ()

1. (043) , 15.05.2015, . ( + ), . .., . .,

2. (096) 1 , 03.06.2015, / (Arnold Vom Brukfort + ), . ., . .,

3. (242) , 24.04.2015, . (Blanch-Os klondike + ), . .., . .,

Oliver Simon ()

1. (097) , 07.02.2015, / ( + ), . ., . .,

2. (231) , 12.04.2015, -. (Dynamic Force My Way + ), . .., . .., .

3. (468) , 13.03.2015, -. ( + ), . ., . ..,

()

1. (381) SEMPER FIDELIS KAPRUS REJENTA, 02.01.2015, -. (Spice Twice Hobgoblin + Nam Vita Kaprus Rejenta), .Kaprus Rejenta, , . .,

2. (364) , 24.07.2014, / (Fikrets Diego Di Pelle + ), . . ..,

3. / (216) , 17.01.2015, . (Grandgables Wee Mr Scrumptious + ), . .., . ..,

Jesus Pastor Basalo ()

1. (105) , 05.03.2007, / ( + ), . .., . ..,

Jesus Pastor Basalo ()

1. (183) + (187) WUKARI-WA THIDALIUM, . ., ,

2. - (063) + (068) , . .,

3. (203) BELLEVILLE PITERSTILE EFECT + , . .,

Jesus Pastor Basalo ()

1. , . .,

2. , . .

Jesus Pastor Basalo ()

1. (472) SKY WALKER DE ELKA GYVYBES ZYME, . ..,

 

I FCI:

()

1. (011) , 20.05.2014, -. (Vuedor Knock Your Socks Off + ), . .., . ..,

2. / (026) , 27.02.2014, / ( + ), . . ..,

3. - (030) , 03.07.2014, . (Drevnee Bratstvo Caesar + Ice Brilliat Aruna), . ., . .,

II FCI:

Oliver Simon ()

1. - (074) , 18.03.2014, . ( + ), . ., . .,

2. (077) , 27.12.2013, -. . ( + Lionslord Celestial Child), . .., . ..,

3. (046) , 13.08.2013, . (Espahan Maximus Vant Rijkenspark + ), . .., . ..,

III FCI:

Jesus Pastor Basalo ()

1. (183) , 01.12.2013, / (Kanix Speed Wagon + Wukari-Wa Thidalium), . .., . ..,

2. (167) , 09.11.2012, / (Michigan N-Pearl of Skywaikeramstaf + -- ), . .., . .,

3. (179) , 27.01.2014, . ( + ), . .., . .., .,

IV FCI:

Maria Teresa Gabrielli Mondo ()

1. / (222) , 07.11.2014, -. (Staqrgang Back in the Black + ), . . ..,

2. / (216) , 17.01.2015, . (Grandgables Wee Mr Scrumptious + ), . .., . ..,

3. / (223) Ш, 05.01.2015, / (Hunter Jo Dachs Salve Jorge + ), . .., . ..,

V FCI:

Oliver Simon ()

1. (300) , 29.10.2014, -. ( + ), . .., . ..,

2. (251) Ш, 24.12.2011, / ( + Dilina Royal Sparks of Campagne), . ., . ..,

3. (232) NEKMAR GORGEOUS STYLE GO FAITER, 08.01.2015, -. (Nekmar No Fear Go Faiter + Nekmar British Connection), .Nekic Marin Ivana, , . .,

VI FCI:

()

1. (333) , 06.02.2014, . (Absolutely Spotless Walet + Absolutely Spotless Henna), . .., . ..,

2. (338) ƒ , 19.07.2013, -. ( + ), . .., . ., ..,

3. (340) , 05.01.2015, -. ( + ), . .., . .,

VII FCI:

Maria Teresa Gabrielli Mondo ()

1. (364) , 24.07.2014, / (Fikrets Diego Di Pelle + ), . . ..,

2. (361) , 23.05.2014, . (Original No Sleep Tonite + ), . .., . ..,

3. / (354) , 20.01.2014, -. (Gucci Kievskie Kashtany + ), . .., . ..,

VIII FCI:

1. (381) SEMPER FIDELIS KAPRUS REJENTA, 02.01.2015, -. (Spice Twice Hobgoblin + Nam Vita Kaprus Rejenta), .Kaprus Rejenta, , . .,

2. (366) В , 15.07.2014, . (Laurent Mars Man of My Dreams + Laurent Ashwood Shining Star), . .., . ..,

3. (369) , 14.08.2013, . ( + ), . .., . ..,

IX FCI:

Oliver Simon ()

1. - (445) , 14.08.2013, -. ( + ), . .., . ..,

2. (421) , 19.06.2014, . ( + ), . .., . .,

3. (457) Ғ , 24.01.2014, . (Haydees Piazza At Inapats + ), . .., . ..,

X FCI:

Maria Teresa Gabrielli Mondo ()

1. (511) , 29.11.2013, -. (Hitors Go Your Own Way in Paris + ), . .., . ..,

2. (506) , 28.02.2014, -. ( + ), . ., . ..,

3. - (504) , 10.03.2014, . (Velvet DAmour Jeramy + Infinity Dlya Tieris), . .., . ..,

:

Maria Teresa Gabrielli Mondo ()

1. (333) , 06.02.2014, . (Absolutely Spotless Walet + Absolutely Spotless Henna), . .., . ..,

2. (300) , 29.10.2014, -. ( + ), . .., . ..,

3. - (074) , 18.03.2014, . ( + ), . ., . .,

 

 

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

 

 

BEST IN SHOW