ר -2015

(, )

27.09.2015 .,

(, )

(), (), (), ()

(429 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (056) , 31.03.2015, / (Smart Wood Hills Kaiser Konstantin + ), .Ը ., . ..,

2. - (419) , 01.04.2015, -. (Buyan Charm Beside + ), . ., . .., ,

3. (206) , 12.04.2015, -. (Dynamic Force My Way + ), . .., . ..,

4. (144) , 22.04.2015, -. (Gang-Staff Golden Key + All Jacks Not 2 Late), . .., . ..,

()

1. (106) , 16.01.2015, / (Chenporewa Prince Padmaraga + Chenporewa Lucky Lasya), . .., . .., . .., ,

2. (135) ˒ , 27.01.2015, . (Notice Kismet Sensation + ˒ ), . ., . ..,

3. (057) , 31.12.2014, / ( + ), . .., . ..,

4. (358) , 16.03.2015, . (Fourwinds Prince Will I Am + Zaznoba iz Minicheva Posada), . . .., ,

()

1. (296) , 24.07.2014, / (Fikrets Diego Di Pelle + ), . . ..,

2. (176) X-WIN CHERRY-MERRY TAILS, 24.12.2014, . (Scottish Troll Yuveron Egregius + Scottish Troll Action of the Heart), . .., , . H..,

3. (238) -- , 09.05.2014, -. (Fons Flying to Dan-Star-Kom + -- ), . . ..,

4. (174) , 09.08.2014, . (Debeaux Zac Attack + ), . ., ., . ..,

()

1. / (182) , 10.10.2006, . ( - + ), . .., . ..,

2. (364) , 31.12.2003, . ( + ), . . . .,

3. (127) , 10.08.2006, / ( + ), . .., . ..,

4. (212) , 07.10.2006, . (Midians Aki-Ice Diamond + ), . .., . ..,

()

1. CHANSON DE PARIS PIGEON + CHANSON DE PARIS PROVOCATION, . ..,

()

1. , . ..,

 

I FCI:

()

1. (042) ٨, 04.12.2013, . (Kurakuma Heaven on Earth At Suchevsky + Coros Milena), . .., . ..,

2. (018) , 02.05.2014, . ( + ), . .., . ..,

3. (015) , 25.12.2014, / (Dwynella Rough N Rowdy + Corgilandia Juliemanet), . .., . ..,

4. / (023) BLACK GARY NIGHTWISH, 01.09.2014, / (Finn Arrow Exelent Example + Black Gary La Dame Chere), .Mari Inkiläinen, , .Tiina Heikkinen,

II FCI:

()

1. (075) , 27.12.2013, -. . ( + Lionslord Celestial Child), . .., . ..,

2. (118) - , 30.05.2014, . (Grand Victori Del Piccolo Tempo + ), . .., . ..,

3. (062) , 06.11.2014, . (El Torro Tortnado Erben + Madridsky Dvor Zagala), . .., . ..,

4. (055) , 11.03.2014, / ( + ), .Ը ., . ..,

III FCI:

()

1. (153) DALLAS NOVE KASIO, 31.07.2012, / (Bugatti Veyron + Ysabell Nove Kasio), ., .Irina Saarni,

2. (176) X-WIN CHERRY-MERRY TAILS, 24.12.2014, . (Scottish Troll Yuveron Egregius + Scottish Troll Action of the Heart), . .., , . H..,

3. / (180) , 26.10.2014, . (Crispy Challenger + ), . .., . .., ..,

4. (130) , 22.11.2014, / ( + ), . .., . .., ,

IV FCI:

()

1. / (191) , 25.12.2011, / ( + ), . .., . ..,

2. / (196) , 09.10.2014, . (Romeo Yari v.Zeelands Roem + ), . .., . ..,

3. / (189) , 21.03.2010, . ( + No No Nanine Kalokagathia Fai), . .., . .., 4. / (187) , 16.05.2014, . ( + ), . .., . ..,

V FCI:

()

1. (232) , 11.01.2012, . (Fons Flying to Dan-Star-Kom + ), . .., . ..,

2. (209) Z-BRAND AKITA VILLA, 14.10.2014, -. (Redwitch Will I Am + Unitedcollars Keeps GettingBetter), . ., , . .,

3. (257) , 30.12.2012, . (Yingyang Sees Candy + ), . .., . ..,

4. (215) ORANGE PIPS DAHLIA EXPRESS, 30.11.2013, / (Senjisfinx Nataniel + Orange Pips Black Cordelia), . .Kettunen Henna,

VI FCI:

()

1. (283) , 01.12.2014, . ( + ), . .., . ..,

2. (287) , 23.05.2014, -. ( + ), . .., . ..,

VII FCI:

()

1. (296) , 24.07.2014, / (Fikrets Diego Di Pelle + ), . . ..,

2. (295) , 25.05.2014, . (Original No Sleep Tonite + ), . .., . ..,

3. (288) , 28.08.2012, -. (Mobi Suburbanus + ), . .., . ..,

VIII FCI:

()

1. (298) , 22.05.2014, -. (Coastline Johnny B.Good + Blepers Pelageja), . .., . ..,

2. (301) Ē Ғ, 14.09.2014, . (Pinkerly Walpole + Ē ), . .., . .., ,

3. (316) , 28.03.2014, . (Linjor Taio + ), . .., . ., , .

IX FCI:

()

1. - (420) , 07.03.2014, -. ( + ), . .., . .,

2. - (340) , 19.11.2014, -. (Kastala Wild Starfire By Halsakots + Lucky Starline White Attraction), . .., . .,

3. (421) VIRGEL FLUFFY PET, 08.09.2014, / (Gold Winner is Kauno + Aya Hiroyama Golden Army), . .., , . .C.,

4. (333) , 23.11.2014, . (Royal Romance Bring Me Sunshine + Eseniya Royal Spaniel), . .., . ..,

X FCI:

()

1. (427) , 30.03.2012, -. ( + ), . .., . ..,

2. (429) , 01.12.2014, -. (Hitors Go Your Own Way in Paris + ), . .., . ..,

:

()

1. (075) , 27.12.2013, -. . ( + Lionslord Celestial Child), . .., . ..,

2. (153) DALLAS NOVE KASIO, 31.07.2012, / (Bugatti Veyron + Ysabell Nove Kasio), ., .Irina Saarni,

3. (042) ٨, 04.12.2013, . (Kurakuma Heaven on Earth At Suchevsky + Coros Milena), . .., . ..,

4.   (296) , 24.07.2014, / (Fikrets Diego Di Pelle + ), . . ..,

 

 

BEST IN SHOW   ()